LL design2 2 kopia 2

I hönsgården

Livet i hönsgården kan liknas vid hur vi människor uppträder mot varandra. Liksom hönorna har vi olika relationer med olika individer. Och så händer det saker när en tupp kommer in i hönsgården...